wat is Boulimie

Wat is boulimie?

Boulimie is een eetstoornis die het gevolg is van verschillende psychologische factoren. Mensen met boulimie gebruiken een binge and purge methode om de calorie-inname te controleren. Dit omvat het eten van een overmatige hoeveelheid voedsel (binging), gevolgd door een soort van purging methode. Purging wordt gedaan om het lichaam ontdoen van het voedsel en om gewichtstoename te voorkomen. Purging wordt vaak gedaan door te braken (geforceerde methode), laxeermiddelen te gebruiken , overmatig sporten of zelfs helemaal niet te eten voor een periode na het eten van een overmatige hoeveelheid voedsel.

  
Boulimie is meestal geen eetstoornis die veel te maken heeft met voedsel of het zelfbeeld. Het heeft veelal te maken met het verliezen van zelfcontrole in het leven. Samengaande met emotionele en psychische problemen. Boulimie komt vaker voor in het Westen. 90% van de slachtoffers zijn vrouwen.

De personen die het meeste kans hebben om het ontwikkelen van Boulimie zijn:


Adolescenten onder de leeftijd van 25

Atleten (vooral gymnasten en dansers)

Perfectionisten

Modellen

Kinderen die seksueel – emotioneel werden misbruikt
  
Gezondheidsgerelateerde problemen  
Boulimie kan vele gezondheidsproblemen veroorzaken. Fysieke, emotionele en psychische gevolgen kunnen bestaan uit:

Ondervoeding en uitdroging

Tanden en tandvlees beschadigd

Permanente keel- en stemschade

Zweren

Haaruitval

Oedeem (zwelling)

Spijsverteringsproblemen, zoals de ziekte van Crohn

Lage bloeddruk

Anemie

Spieratrofie

Depressie

Slapeloosheid

Amenorroe (geen menstruatie)

Onvruchtbaarheid

Artritis

Diabetes

Interne bloeden

Lever- of nierfalen

Hartfalen

Toevallen

Overlijden als gevolg van een hartaanval, beroerte, of zelfmoord

Want, anders dan met anorexia, hebben personen met Boulimie vaak een normaal lichaamsgewicht. De aandoening is vaak erg moeilijk te herkennen. Personen die lijden aan Boulimie proberen hun conditie vaak te verbergen, uit schaamte.

Behandeling van personen die te maken hebben met Boulimie werkt het beste als vroegtijds word opgetreden. Dit zal meestal niet gebeuren, daar patiënten hun aandoening goed kunnen verbergen. Behandelingscentra kunnen langdurige zorg, emotionele ondersteuning voorzien. Psychotherapie is ook vaak nuttig, evenals behandelingen met antidepressiva. De beste manier om preventief te handelen inzake boulimie is om les te geven aan adolescenten. Gezonde voeding, lichaamsbeweging en innerlijke kwaliteiten zijn van belang.

 

Comments are closed.