Anorexio Nervosa – oorzaken en symptomen

Anorexia, of klinisch ook wel Anorexia Nervosa, is een eetstoornis die wordt gekenmerkt door een beeldvervorming van het lichaam en een uiterst laag gewicht. Het is gediagnosticeerd als een psychiatrische aandoening.
  
Anorexia wordt voornamelijk gezien in de Westerse samenleving, die van invloed zijn op adolescenten en jonge vrouwen. Deze mensen willen kost wat kost gewicht verliezen. Door middel van uithongering, overmatig uitoefenen, braken, of het gebruik van laxeermiddelen en medicatie. Anorexia het een enorme fysieke en psychologische invloed op de betrokkene. De ziekte heeft onder de  psychiatrische aandoeningen het hoogste sterftecijfer. Ongeveer 10% van diegenen die aan Anorexia lijden sterven als gevolg van de stoornis.

 
Hoe Anorexia Nervosa het Lichaam beïnvloedt

Anorexia zet veel druk op het cardiovasculaire systeem, voornamelijk het hart krijgt het zwaar te verduren. Het kan de hartslag verlagen tot gevaarlijk lage niveaus. Personen die lijden aan Anorexia hebben meestal ook een onbalans qua elektrolyt, wat kan leiden tot spierpijn en permanente spierschade, verzwakte immuniteit en lage fosfaat niveaus. Dit kan dan weer leiden tot hartfalen.

Voor jongere patiënten kan Anorexia ook de groei van het lichaam beïnvloeden. Hormonaal zal op lichamelijk en seksueel vlak problemen optreden. Bovendien: als gevolg van slechte voeding en gebrek aan voeding in verband met anorexia nervosa, zal 50% van diegenen die aan Anorexia lijden ook last hebben van Osteoporose.

De oorzaken van anorexia
Er zijn verschillende psychologische, emotionele, fysiologische en zelfs sociale factoren die kunnen leiden tot Anorexia:
• Verkeerd beeld van het lichaam
• Perfectionisme
• Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
• Klinische depressie
• Slechte realties, met zichzelf en de familie
• Geslacht (de aandoening komt vaker voor bij vrouwen)
• etniciteit (de aandoening komt vaker voor bij witte individuen)
• Blootstelling aan westerse media

Symptomen van Anorexia
• Obsessieve gedachten over voedsel en lichaamsgewicht
• zwaarmoedigheid
• Angst om overgewicht te hebben
• Intrekking van relaties
• Verlaagde werking van het immuunsysteem
• Hypothermie, bloedarmoede, trage hartslag
• Slechte bloedverkeer – handen en voeten zijn paars
• Hoofdpijn
• Flauwvallen
• geheimzinnig gedrag
• overmatig sporten
• Ernstige vermindering van het eten

Anorexia Nervosa is moeilijk te behandelen, daar veel patiënten zich niet willen laten behandelen. Slechts 50% van diegenen met de aandoening zullen ooit volledig herstellen. Behandeling houdt in: hospitalisatie of ambulante behandeling om het gewicht veilig te verhogen, psychotherapie en behandeling met geneesmiddelen (voor depressie). Er zijn veel non-profit groepen die ondersteuning bieden aan degenen die lijden aan anorexia.

Behandeling kost tijd, steun en begrip, maar Anorexia kan worden overwonnen.

Comments are closed.